Akü Modülü (AKUMOD-S)

MT26,STAR2 ve STAR1 santrallarına takılabilen, telefon santralının 220VAC enerjisi kesildiğinde bağlanan akü vasıtasıyla çalışmasını sağlayan modüllerdir. Akü modülüne uygun kapasitede (tercihen azami 10 Asaat kapasiteli) 2 adet 12V akü seri olarak bağlanır. Not1:MT300 santralı akü modülü santral enerji kartı içinde verilmektedir. Not2:IPX1000, IPX-100, IPX-10 santralları tek bir 12V akü kullanır ve akü bağlantı devresi santral […]

Arayan Numara Gösterme Modülü (CID01)

MT26 / STAR2s santrallarına takılan modül olup, harici hatların FSK standardında gönderilen arayan numara bilgilerini alıp konsol veya CID telefon ekranında görülmesini sağlar. Aynı bilgiler santral hafızasında da saklanır ve istenirse raporlama yazılımı ile incelenebilir. MT26/STAR2 santrallarında Arayan Numarayı Gösterme Modülü ve Sesli Yanıt Sistemi aynı kart üstündedir. STAR1, MT300, IPX-1000, IPX-100, IPX-10 santralların da […]

Sesli Yanıt Sistemi (VM26) (Robot Operatör)

Harici hattan santral arandığında, santralın otomatik cevap verip mesaj okuduğu devrelerdir. MT26/STAR2 santrallarına tek veya iki kanallı (VM26/1 veya VM26/2), STAR1 santrallarına 4 kanallı (SYS-S1-4) ve MT300 santrallarına 4 veya 8 kanallı (VM648-4 ve VM6488-8) robot operatörler bağlanabilir. IPX-1000 santralı içinde 32 kanallı, IPX-100 ve IPX-10 santralı içinde 12 kanallı sesli yanıt sistemi mevcuttur. IP […]

12/16 KHz Ücretlendirme Modülü

Harici hatlardan gelen 12/16 KHz ücretlendirme sinyalinin algılanması için MT26/STAR2 santrallarına takılan modüldür. Bir modül 2 adet harici hatta hizmet eder. NOT1:STAR1 ve MT300 santrallarında 12 /16KHz modülü santral üstünde mevcuttur. NOT2:IPX-1000, IPX-100, IPX-10 santrallarına ek 12 / 16KHz modülü takılması gereklidir.

Yıldırım Koruyucu

Santral harici hatlarının, dış dünyadan gelebilecek yüksek gerilimlere karşı korumak amacıyla geliştirilmiş devredir.4 veya 6 harici hat korumalı olabilir. Bütün santrallara takılması önerilir.

ET2000 Santral Raporlama Yazılımı

Aranan ve arayan numaraların, tarih, saat ve diğer bilgilere göre dökümünü yapmak için kullanılan bir PC programıdır. ET200 programı bir bilgisayara yüklenerek çalıştırılır. MT26, STAR2, STAR1, MT300 santralları bir seri-USB dönüştürücü ile bilgisayarın usb portuna bağlanır. IPX-1000, IPX-100, IPX-10 santralları ise bilgisayara Ethernet kablosu ile bağlanır. Raporlama yazılımı MT26/STAR2, STAR1/MT300, ET2000-IPX versiyonları olarak her bir […]

Kapı Diyafonu

Her tip Multitek santrala dahili bir abone gibi bağlanabilen, gelen kişi zil butonuna bastığında programlanan telefonun çaldığı , kapı girişine takılan cihazlardır. Kapı diyafon çeşitleri aşağıda verilmektedir: 1)DYF02-12 Sadece konuşma yapılabilen (görüntüsüz) kapı diyafonu. 2)DYF04-12 Konuşmanın yanında arayanın görülmesi için kamera ihtiva eden kapı diyafonu. Panelin görüntüsü renklidir. Görüntünün alınabilmesi için, santralın bir  dahili abone […]